KOMUNIKAT


Szanowni Państwo,


      W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID – 19, mając na uwadze zalecenia Ministerstwa Zdrowia o zastosowaniu pracy zdalnej, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biur, w przypadku konieczności kontaktu z Centralą zachęcamy do korzystania z poniższych kanałów komunikacji:

 • elektroniczne Biuro pod adresem: biuro@wielkopolskaskok.pl
 • telefon od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
 • – Sekretariat – (61) 655 85 01
  – Dział Kredytów i Spraw Członkowskich – (61) 655 85 05
  – Dział Windykacji – (61) 655 85 26, (61) 655 85 27, (61) 655 85 29

  oraz listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.


  OBWIESZCZENIA SYNDYKA WSKOK


  UPADŁOŚĆ WIELKOPOLSKIEJ SKOK

  • Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości WSKOK Otwórz
  • Obwieszczenie Otwórz
  • Komunikat w sprawie udziałów członkowskich Otwórz


  WYPŁATA ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH:

  • Komunikat nr 50 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Otwórz
  • Uchwała 101 DGD 2017 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom WSKOK Otwórz
  • Zał. nr 1 do uchwały 101_DGD_2017 – Lista jednostek organizacyjnych Banku w których dokonywane będą wypłaty Otwórz
  • Zał. nr 2 do uchwały 101_DGD_2017 – Regulamin wypłat śr. gwarant. dokonywanych przez PKO BP SA Otwórz
  • Zał. nr 3 do uchwały 101_DGD_2017 – Regulamin wypłat śr. gwarant. dokonywanych przez BFG Otwórz


  ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI WSKOK:

  • Komunikat nr 49 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Otwórz
  • Komunikat nr 48 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Otwórz
  • Komunikat Zarządcy Komisarycznego Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej o zawieszeniu działalności Kasy Otwórz
  • Komunikat KNF o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Otwórz
  • Decyzja KNF o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Otwórz