OBWIESZCZENIA SYNDYKA WSKOK

 • Obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2019 Otwórz
 • Wniosek o zwrot nadpłaty Otwórz


UPADŁOŚĆ WIELKOPOLSKIEJ SKOK

 • Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości WSKOK Otwórz
 • Obwieszczenie Otwórz
 • Komunikat w sprawie udziałów członkowskich Otwórz


WYPŁATA ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH:

 • Komunikat nr 50 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Otwórz
 • Uchwała 101 DGD 2017 w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom WSKOK Otwórz
 • Zał. nr 1 do uchwały 101_DGD_2017 – Lista jednostek organizacyjnych Banku w których dokonywane będą wypłaty Otwórz
 • Zał. nr 2 do uchwały 101_DGD_2017 – Regulamin wypłat śr. gwarant. dokonywanych przez PKO BP SA Otwórz
 • Zał. nr 3 do uchwały 101_DGD_2017 – Regulamin wypłat śr. gwarant. dokonywanych przez BFG Otwórz


ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI WSKOK:

 • Komunikat nr 49 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Otwórz
 • Komunikat nr 48 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Otwórz
 • Komunikat Zarządcy Komisarycznego Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej o zawieszeniu działalności Kasy Otwórz
 • Komunikat KNF o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Otwórz
 • Decyzja KNF o zawieszeniu działalności Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Otwórz