Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu wielkopolskaskok.pl  
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników portalu wielkopolskaskok.pl jest Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

2. Gromadzenie danych osobowych Użytkowników odbywa się w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204).

3. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone w celach marketingowych, statystycznych i związanych z administrowaniem portalem wielkopolskaskok.pl. Służą także poznaniu obszarów zainteresowania Użytkowników, w celu spełnienia ich potrzeb i prezentowania oferty najlepiej dostosowanej do ich preferencji.

4. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia, a także ubiegania się o usunięcie danych osobowych z Bazy Kont. W tym celu należy skontaktować się z Wielkopolską SKOK.

5. Administrator, chcąc zapewnić Użytkownikom bezpieczne korzystanie z portalu, zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zagwarantowania właściwej ochrony wszystkim gromadzonym  danym osobowym.

6. Użytkownicy portalu wielkopolskaskok.pl mogą zostać poproszeni o podanie danych osobowych w trakcie rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, korzystania z funkcji spersonalizowanych portalu wielkopolskaskok.pl, a także w innych sytuacjach, m.in. w trakcie brania udziału w specjalnych akcjach promocyjnych.

7. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym podmiotom, które współpracują z Administratorem w celach marketingowych oraz właścicielowi portalu wielkopolskaskok.pl.

8. Aby zapewnić Użytkownikom komfort przeglądania portalu wielkopolskaskok.pl Administrator używa plików cookie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które wysyłane są przez serwer strony WWW i zapisywane są na komputerze Użytkownika. Cookies pozwalają Administratorowi portalu monitorować aktywność odwiedzających oraz poznać obszary ich zainteresowań. Informacje te wykorzystywane są w celach statystycznych i marketingowych. Użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce internetowej plików cookies, jednak takie działanie może spowodować utrudnienia lub całkowicie uniemożliwić dostęp do portalu.

9. Każdy Użytkownik sam odpowiada za utrzymanie w tajemnicy danych, zwłaszcza haseł, które umożliwiają mu dostęp do spersonalizowanych funkcji portalu wielkopolskaskok.pl. Udostępnienie tych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkowników i może prowadzić do ich wykorzystania przez osoby trzecie w sposób niepożądany przez Użytkownika.

10. Administrator zastrzega prawo do zmiany postanowień Polityki prywatności portalu wielkopolskaskok.pl w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej uzasadnionej przyczyny.