Statut
Sprawozdania

 • Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – Grant Thornton za rok 2015 Otwórz
 • Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – Grant Thornton za rok 2014 Otwórz
 • Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – Grant Thornton za rok 2013 Otwórz
 • Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta – Grant Thornton za rok 2012 Otwórz


Sprawozdanie Zarządu

 • Sprawozdanie Zarządu za rok 2015 Otwórz
 • Sprawozdanie Zarządu za rok 2014 Otwórz
 • Sprawozdanie Zarządu za rok 2013 Otwórz
 • Sprawozdanie Zarządu za rok 2012 Otwórz
 • Sprawozdanie Zarządu za rok 2011 Otwórz
 • Sprawozdanie Zarządu za rok 2010 Otwórz


Sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej SKOK

 • Sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej SKOK 2015 Otwórz
 • Sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej SKOK 2014 Otwórz
 • Sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej SKOK 2013 Otwórz
 • Sprawozdanie finansowe Wielkopolskiej SKOK 2012 Otwórz